Esimerkkejä Invisalign-hoidoista


Kulhampaiden ristipurennan korjaus 6kk

Potilasta häiritsi yläetualue ja piilossa olevat kulhampaaat. Tämä loi tilanteen jossa vain neljä etuhammasta näkyi luoden lapsimaisen vaikutelman. Tilanne korjattiin kalvo-oikomisella alle 6kk aikana ja retentoitiin Memotain ultra-ohuilla retentiolangoilla.


Ahtauden ja aukkoisuuden poistaminen

Potilasta häiritsi alakaaren aukkoisuus yhden puuttuvan hampaan seurauksena. Yläkaaren hampaat olivat menneet vinoon tämän epäsuhdan takia. Hampaat oiottiin kalvoilla 5kk aikana ja tilanne retentoitiin lopuksi ultraohuilla Memotain retentiolangoilla.


Ahtaus

Voimakkaan ahtauden eliminoiminen yhden hampaan poistolla, 6kk kalvo-oikomisella sekä kuluneiden kohtien paikkaus muovilla.

Potilas tuli yli 500km päästä ja koko hoito pystyttiin toteuttamaan kuudella käyntikerralla.


Kiertyneiden hampaiden korjaaminen

Kiertyneiden ja ristipurennassa olevien hampaiden oikominen 9kk aikana. Hoitojaksoon kuului 10 käyntikertaa mukaanlukien alkukonsultaatio. Voimakkaasti kiertyneet hampaat saatiin käännettyä riviin, hampaat valkaistiin ja lopuksi tehtiin kiinteä retetio ylä- ja alaleukaan


Ristipurennan korjaus 7 kk

Ristissä olevien hampaiden asentovirheen korjaus 7kk kalvo-oikomisella. Lopuksi kiinteä retentiolanka alaetuhampaisiin.


Kalvojen käyttö

Oikomiskalvot ovat lähes näkymättömät ja eivät merkittävästi haittaa normaalia elämää.


Kalvo-oikomishoito 5 kk

Ison etuhampaiden raon sulkeminen ja syväpurennan korjaaminen. Hoidon jälkeen retentiona öisin pidettävä Vivera-retentiokalvo.

Hoidon kulku

1. käynti: konsultaatio, jäljennökset ja röntgenkuvat

2. käynti: oikomishoidon aloitus, kiinnikkeiden laitto ja kalvojen käyttöopastus

3-5. käynti: välikontrolli jossa varmistettiin oikomishoidon eteneminen

6. käynti: oikomishoidon päättyminen, purennan varmistaminen, kiinnikkeiden poisto ja jäljennösten otto lopullista kalvoretentiota varten. Kalvoja voi tässä vaiheessa käytää valkaislusikoina ja valkaista hampaita kotona.

7. käynti: öisin pidettävän kalvoretention käytön opastus.


Kalvo-oikomishoito 6 kk

Lievän ahtauden ja hampaiden virheasennon korjaaminen. Hoidon jälkeen retentiona pieni kiireä retentiolanka ja öisin pidettävä Vivera-retentiokalvo.

Hoidon kulku

1. käynti: konsultaatio, jäljennökset ja röntgenkuvat

2. käynti: oikomishoidon aloitus, kiinnikkeiden laitto ja kalvojen käyttöopastus

3-5. käynti: välikontrolli jossa varmistettiin oikomishoidon eteneminen

6. käynti: oikomishoidon päättyminen, purennan varmistaminen, kiinnikkeiden poisto ja jäljennösten otto lopullista kalvoretentiota varten

7. käynti: öisin pidettävän kalvoretention käytön opastus.


Kiinnikkeet

Kalvot pysyvät paikallaan pienten hampaisiin väliaikaisesti kiinnitettävien muovikiinnikkeiden avulla. Niiden ansiosta myös hankalammat hampaiden siirrot ja kierrot mahdollistuvat. Kiinnikkeet otetaan hoidon lopuksi hellävaraisesti pois hampaita vaurioittamatta. Kiinnikkeet ovat pääosin huomaamattomat ja täysin hampaan väriset. Kiinnikkeet poistetaan hoidon lopuksi hellävaraisesti hampaita vaurioittamatta.